Nhà đầu tư thông minh (Intelligent Investor)- Benjamin Graham

Cuốn sách này thuộc dạng kinh điển trong giới đầu tư, được nhiều nhà đầu tư thành công khuyến cáo mọi người nên đọc như Warren Buffet, Bill Ackman…

Cuốn sách tập trung nhấn mạnh về gì

1. Quản lý rủi ro thông qua phân bổ tài sản và đa dạng hoá tài sản

2. Tối ưu hoá lợi nhuận thông qua phân tích định giá tài sản và sử dụng margin với mức độ an toàn

3. Tuân thủ kỉ luật để ngăn chặn những hành vi xấu như quá tự tin… từ đó ảnh hưởng không tốt đến danh mục đầu tư

Nội dung cơ bản chia thành 8 phần:

– Đầu tư, Đầu cơ, Lạm phát, và sơ lược một số sự kiện về lịch sử của thị trường (Chương 1, 2 và 3)

– Nhà đầu tư phòng vệ (Chương 4, 5 và 14): không muốn hoặc không có khả năng đặt nhiều sức lực như nhà đầu tư táo bạo. Họ nghiên cứu, điều chỉnh, và ít ra vào thị trường. Phương pháp này đòi hỏi về mặt tâm lý. Nếu bạn cảm thấy bị gấp gáp, thèm khát sự đơn giản, không thích nghĩ ngợi nhiều về tiền, và không muốn dành nhiều thời gian cho thị trường thì bạn dường như phù hợp với phương pháp đầu tư này. Graham khuyến cáo 4 tiêu chí cho nhà đầu tư phòng vệ bao gồm:

• Đa dạng hoá

• Bám vào những công ty lớn, nổi bật (1/3 nhóm ngành đứng đầu), những công ty truyền thống

• Mỗi công ty có 20 năm trả cổ tức liên tục

• Giới hạn mức giá bạn sẵn sàng trả: 25 lần thu nhập (earning) trong 7 năm, 20 lần thu nhập (earning) trong 12 tháng

– Nhà đầu tư táo bạo (Chương 6, 7 và 15): dành nhiều thời gian, đầu tư xông xáo. Phương pháp này đòi hỏi cố gắng thể lực và trí tuệ. Nếu bạn là người có nhiều thời gian, có tính cạnh tranh cao, suy nghĩ như 1 vận động viên thể thao, thích thú với thách thức trí tuệ phức tạp thì phương pháp này dành cho bạn. Nhà đầu tư táo bạo tìm kiếm các công ty dựa vào các tiêu chí sau

• Điều kiện tài chính mạnh: tài sản hiện tại >= 1.5 nợ hiện tại, tỉ lệ tổng nợ/tài sản hiện tại thấp hơn 1.1

• Thu nhập ổn định (earning stability): thu nhập dương ít nhất 5 năm

• Hiện tại trả cổ tức

• Thu nhập hiện tại lớn hơn năm trước đó

• Giá trị cổ phiếu thấp hơn 120% tài sản hữu hình

– Ngài Thị trường & Biến động (Chương 8)

– Quỹ & Cố vấn Đầu tư (Chương 9 & 10)

– Lựa chọn đầu tư (Chương 11, 12 và 13)

– So sánh và suy ngẫm về giá trị (Chương 16, 17, 18 và 19)

– Biên độ an toàn (Chương 20): giúp bảo vệ nhà đầu tư chống lại thua lỗ hoặc thất bại trong trường hợp có sự sụt giảm trong tương lai

Download sách tại đây.

Recommended For You

About the Author: nhatnam