Top 6 quyển sách hay nhất về quản trị rủi ro

Dưới đây là 6 quyển sách hay nhất về quản trị rủi ro cho nhà giao dịch. Những cuốn này đề cập đến tầm quan trọng của việc xác định vị thế, kích thước vị thế, cất lỗ, mức rủi ro, đòn bẩy, nguy cơ cháy tài khoản và các vùng thua lỗ. Quản trị rủi ro là một khía cạnh quan trọng trong giao dịch để đảm bảo có lợi nhuận cùng với một hệ thống giao dịch có lợi thế đã được chứng minh thành công và tâm lý giao dịch đúng. Một nhà giao dịch cần cả ba yếu tố này để đảm bảo có lợi nhuận và quản trị được rủi ro để cuối cùng không phải mất tất cả vốn của họ.

Sau đây là Top 6 quyển sách hay nhất về quản trị rủi ro hay nhất:

  1. Successful Traders Size Their Positions – Why and How?  Tác giả Tom Basso

Nội dung cuốn sách: Cách định vị quy mô dựa trên sự biến động của thị trường và mục tiêu của hệ thống.

2.The Black Swan: Second Edition: The Impact of the Highly Improbable tác giả Nassim Nicholas Taleb

Làm thế nào để tồn tại trong những sự kiện rủi ro cao ít lường tới trên thị trường.

3 .Antifragile: Things That Gain from Disorder  Tác giả Nassim Nicholas Taleb

Hiểu được sự nguy hiểm khi có 1 hệ thống giao dịch yếu kém khi mà không thể xử lý được các biến động hoặc các sự kiện bên lề.

4. The Ultimate Trading Risk Management Guide Tác giả Steve Burns

Cuốn sách này để giải thích cho các nhà giao dịch về phép toán quản lý rủi ro thông qua việc xác định kích thước vị thế, cắt lỗ và sống sót sau chuỗi thua lỗ.

5. A Trader’s Money Management System: How to Ensure Profit and Avoid the Risk of Ruin Tác giả Bennett A. McDowell và Steve Nison

Làm thế nào để tích hợp quản lý rủi ro vào hệ thống giao dịch của bạn để đảm bảo lợi nhuận.

6. Definitive Guide to Position Sizing : How to Evaluate Your System and Use Position Sizing to Meet Your Objectives Tác giả Van Tharp

Cách tính định lượng về kích thước vị trí tối ưu để phù hợp với các chỉ số hệ thống giao dịch của riêng bạn.

Các cuốn sách khác về chủ đề chứng khoán và quản trị rủi ro bạn có thể tham khảo tại đây: Link

Recommended For You

About the Author: nhatnam